ApkSoul.net Chevrons Right Apps Chevrons Right Social Chevrons Right SVnet
SVnet

SVnet v1.4.6 APK + MOD (Premium Unlocked/VIP/PRO)

Extracurricular student activities

Updated on February 11, 2024

Download SVnet MOD APK 1.4.6 (Premium Unlocked/VIP/PRO) for Android - Free - Latest. SVnet is published by Techco.,JSC (Google Play: com.techco.HappyLife).
NameSVnet
Genre
Version1.4.6
DevelopersTechco.,JSC
IDcom.techco.HappyLife
Size13Mb
Requirement5.0
Download10,000+
Download
SVnetSVnetSVnetSVnetSVnetSVnetSVnet

Features MOD APK of SVnet

Download SVnet MOD APK with Premium Unlocked/VIP/PRO.

MENU MOD

  • Unlocked Premium.
  • Unlocked VIP.
  • Unlocked Pro.
  • Free.
  • MOD Paid.

Install SVnet MOD APK

To download SVnet (Premium Unlocked/VIP/PRO) APK and other applications at ApkSoul.net you should see the instructions below.
  1. You can download it by clicking the download button below the article. Then wait a few seconds for the system to automatically download the SVnet MOD APK / DATA file
  2. To install software anywhere else, you have to enable installation from third-party sources.
  3. Enable the "Unknown Sources" setting: Go to Menu > Settings > Security > and check for unknown sources so that your phone can install applications from sources other than the Google Play Store.
  4. Once you have completed the above step, you can go to the "Download" folder in the file manager and click on the downloaded MOD APK file.

After the installation is complete, you can open the application and experience as usual.

Note: Before installing the APK MOD, you need to uninstall the original version or another MOD version.

About SVnet

SVnet là ứng dụng quản lý hoạt động ngoại khóa dành riêng cho các bạn sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên cả nước.
Thông qua các hệ thống quản lý và cơ sở dữ liệu, Svnet cung cấp cho sinh viên và nhà trường những công cụ tiện ích nhất:
– Hệ thống giúp nhà trường quản lý dễ dàng các thông tin về hoạt động, các sinh viên tham gia, và các đề xuất nguyên vọng của sinh viên đóng góp cho nhà trường
– Hệ thống quản lý tài khoản SSO giúp sinh viên sử dụng duy nhất 1 tài khoản cho toàn bộ các công cụ và tiện ích của nhà trường. Sinh viên có thể tra cứu các hoạt động ngoại khóa của trường, nhận thông báo về các hoạt động, trao đổi các thông tin ngoại khóa đã đăng ký tham gia.
– Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ tích điểm khi sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa của trường bằng công nghệ quét mã QR mà không cần dùng đẠn thẻ sinh viên hay các giấy tờ khác.

What's new in version 1.4.6

- Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng
- Thêm chức năng đăng bài confession
- Điều chỉnh giao diện ứng dụng

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q. How to download SVnet on ApkSoul.net?

To download SVnet Apk Mod, please click on the download button at the top of the article or at the end of this article. You will then find the Apk file on ApkSoul.net's “Download” page. Follow the necessary instructions and you will download SVnet MOD APK (Premium Unlocked/VIP/PRO) for free.

The installation steps after downloading most premium app are the same. Open menu, settings, security and search for unknown sources so your phone can install apps from sources other than Google Play Store, ApkSoul.net. Go to the “Downloads” folder on your device and click on the downloaded file. Then install and launch it on your phone. Wait a moment for the device to install the premium app.

Q. Is it safe to download SVnet APK Mod (Premium Unlocked/VIP/PRO) on ApkSoul.net?

When the user downloads the Apk file from ApkSoul.net, we will check the relevant APK file on Google Play and let the user download it directly. The games and applications uploaded to our website are safe and harmless to users.

Q. Why do you need permission to install SVnet Mod Hack (Premium Unlocked/VIP/PRO) ?

The app needs access to the system on your device. When you install an application, you will be notified of all the permissions required to run the application.

Overview

SVnet (com.techco.HappyLife) is a premium app on Android, download the latest version of SVnet Hack Mod (Premium Unlocked/VIP/PRO) 2022 for Android. This premium app can be played for free and does not require root.

SVnet MOD APK (Premium Unlocked/VIP/PRO) APK + OBB 2022 can be downloaded and installed on your android device with android version 4.1 or higher. Download this premium app using your favorite browser and click install to install the premium app. Downloading (com.techco.HappyLife) APK + DATA of SVnet (Premium Unlocked/VIP/PRO) from ApkSoul.net is easier and faster.

Reviews from users

Lâm Tùng: ??ng nh?p không ???c

Download SVnet MOD APK for Android