ApkSoul.net Chevrons Right Apps Chevrons Right Education Chevrons Right NEWSSTEM.VN
NEWSSTEM.VN

NEWSSTEM.VN v1.2 APK + MOD (Premium Unlocked/VIP/PRO)

STEM.VN là nơi cộng đồng trao đổi, tham gia mọi hoạt động STEM tại Việt Nam

Updated on February 18, 2024

Download NEWSSTEM.VN MOD APK 1.2 (Premium Unlocked/VIP/PRO) for Android - Free - Latest. NEWSSTEM.VN is published by DTT Technology Group (Google Play: vn.dtt.stem).
NameNEWSSTEM.VN
Genre
Version1.2
DevelopersDTT Technology Group
IDvn.dtt.stem
Size1.1M
Requirement4.0.3 and up
Download100+
Download
NEWSSTEM.VNNEWSSTEM.VNNEWSSTEM.VNNEWSSTEM.VNNEWSSTEM.VNNEWSSTEM.VNNEWSSTEM.VN

Features MOD APK of NEWSSTEM.VN

Download NEWSSTEM.VN MOD APK with Premium Unlocked/VIP/PRO.

MENU MOD

  • Unlocked Premium.
  • Unlocked VIP.
  • Unlocked Pro.
  • Free.
  • MOD Paid.

Install NEWSSTEM.VN MOD APK

To download NEWSSTEM.VN (Premium Unlocked/VIP/PRO) APK and other applications at ApkSoul.net you should see the instructions below.
  1. You can download it by clicking the download button below the article. Then wait a few seconds for the system to automatically download the NEWSSTEM.VN MOD APK / DATA file
  2. To install software anywhere else, you have to enable installation from third-party sources.
  3. Enable the "Unknown Sources" setting: Go to Menu > Settings > Security > and check for unknown sources so that your phone can install applications from sources other than the Google Play Store.
  4. Once you have completed the above step, you can go to the "Download" folder in the file manager and click on the downloaded MOD APK file.

After the installation is complete, you can open the application and experience as usual.

Note: Before installing the APK MOD, you need to uninstall the original version or another MOD version.

About NEWSSTEM.VN

STEM.VN là công cụ và sân chơi của cộng đồng giáo dục STEM Việt Nam với các mục tiêu: Gắn kẠt các hoạt động giáo dục STEM trong nước với quốc tẠ, là nơi các thành viên gặp gỡ, trao đổi thông tin liên quan đẠn hoạt động STEM, nâng cao nhận thức và sự ủng hộ của xã hội về giáo dục STEM.

STEM.VN cung cấp các chức năng hỗ trợ cộng đồng, trong đó học sinh sẽ được thoải mái lựa chọn tham gia các hoạt động, mua và đọc sách về giáo dục STEM, tham gia trao đổi thông tin, phương pháp học.

Phụ huynh có thể mua sách báo, theo dõi quá trình học tập của con em mình (nẠu có con/em đang theo học), đồng thời tham gia cộng đồng phụ huynh cùng trao đổi về giáo dục STEM để cùng định hướng, hỗ trợ cho con/em mình trong suốt quá trình học tập.Giáo viên được tham gia cộng đồng STEM dành cho giáo viên, trao đổi kinh nghiệm về chương trình, phương pháp giảng dạy và kỹ năng sư phạm cần thiẠt, giáo viên có thể tạo ra các hoạt động STEM để mời học sinh, phụ huynh và các giáo viên khác cùng tham dự. Bên cạnh đó, nhà trường có thể tham dự cộng đồng STEM dành cho nhà trường để quản lý các hoạt động với giáo viên, học sinh của trường mình.

Các chuyên gia giáo dục, các nhà quản lý cùng các tổ chức, cá nhân quan tâm đẠn giáo dục STEM có thể cùng tham gia nghiên cứu, ứng dụng và đẩy mạnh sự phát triển của giáo dục STEM thông qua các hoạt động của cộng đồng STEM Việt Nam.

What's new in version 1.2

Đăng ký Khoá học

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q. How to download NEWSSTEM.VN on ApkSoul.net?

To download NEWSSTEM.VN Apk Mod, please click on the download button at the top of the article or at the end of this article. You will then find the Apk file on ApkSoul.net's “Download” page. Follow the necessary instructions and you will download NEWSSTEM.VN MOD APK (Premium Unlocked/VIP/PRO) for free.

The installation steps after downloading most premium app are the same. Open menu, settings, security and search for unknown sources so your phone can install apps from sources other than Google Play Store, ApkSoul.net. Go to the “Downloads” folder on your device and click on the downloaded file. Then install and launch it on your phone. Wait a moment for the device to install the premium app.

Q. Is it safe to download NEWSSTEM.VN APK Mod (Premium Unlocked/VIP/PRO) on ApkSoul.net?

When the user downloads the Apk file from ApkSoul.net, we will check the relevant APK file on Google Play and let the user download it directly. The games and applications uploaded to our website are safe and harmless to users.

Q. Why do you need permission to install NEWSSTEM.VN Mod Hack (Premium Unlocked/VIP/PRO) ?

The app needs access to the system on your device. When you install an application, you will be notified of all the permissions required to run the application.

Overview

NEWSSTEM.VN (vn.dtt.stem) is a premium app on Android, download the latest version of NEWSSTEM.VN Hack Mod (Premium Unlocked/VIP/PRO) 2022 for Android. This premium app can be played for free and does not require root.

NEWSSTEM.VN MOD APK (Premium Unlocked/VIP/PRO) APK + OBB 2022 can be downloaded and installed on your android device with android version 4.1 or higher. Download this premium app using your favorite browser and click install to install the premium app. Downloading (vn.dtt.stem) APK + DATA of NEWSSTEM.VN (Premium Unlocked/VIP/PRO) from ApkSoul.net is easier and faster.

Download NEWSSTEM.VN MOD APK for Android