ApkSoul.net Chevrons Right Apps Chevrons Right Maps & Navigation Chevrons Right iMKA
iMKA

iMKA v1.4.4 APK + MOD (Premium Unlocked/VIP/PRO)

iMKA application enables use of Małopolska Agglomeration Card system tickets.

Updated on December 11, 2023

Download iMKA MOD APK 1.4.4 (Premium Unlocked/VIP/PRO) for Android - Free - Latest. iMKA is published by ZDW Kraków (Google Play: pl.malopolska.mka.imka).
NameiMKA
Genre
Version1.4.4
DevelopersZDW Kraków
IDpl.malopolska.mka.imka
Size37Mb
Requirement4.1
Download50,000+
Download
iMKAiMKAiMKAiMKAiMKAiMKAiMKAiMKAiMKAiMKAiMKAiMKA

Features MOD APK of iMKA

Download iMKA MOD APK with Premium Unlocked/VIP/PRO.

MENU MOD

  • Unlocked Premium.
  • Unlocked VIP.
  • Unlocked Pro.
  • Free.
  • MOD Paid.

Install iMKA MOD APK

To download iMKA (Premium Unlocked/VIP/PRO) APK and other applications at ApkSoul.net you should see the instructions below.
  1. You can download it by clicking the download button below the article. Then wait a few seconds for the system to automatically download the iMKA MOD APK / DATA file
  2. To install software anywhere else, you have to enable installation from third-party sources.
  3. Enable the "Unknown Sources" setting: Go to Menu > Settings > Security > and check for unknown sources so that your phone can install applications from sources other than the Google Play Store.
  4. Once you have completed the above step, you can go to the "Download" folder in the file manager and click on the downloaded MOD APK file.

After the installation is complete, you can open the application and experience as usual.

Note: Before installing the APK MOD, you need to uninstall the original version or another MOD version.

About iMKA

With iMKA application you can purchase and present ticket for validation using only your phone, without the need for physical card.

Other features include parking lot reservation, information about events in agglomeration and messages about public transportation system delivered to your device.

Enabling full functionality requires registering on MKA website and signing an agreement.

There are no additional charges incurred for usage of an application. You pay only the ticket price or use free features without paying anything.

What's new in version 1.4.4

Minor fixes

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q. How to download iMKA on ApkSoul.net?

To download iMKA Apk Mod, please click on the download button at the top of the article or at the end of this article. You will then find the Apk file on ApkSoul.net's “Download” page. Follow the necessary instructions and you will download iMKA MOD APK (Premium Unlocked/VIP/PRO) for free.

The installation steps after downloading most premium app are the same. Open menu, settings, security and search for unknown sources so your phone can install apps from sources other than Google Play Store, ApkSoul.net. Go to the “Downloads” folder on your device and click on the downloaded file. Then install and launch it on your phone. Wait a moment for the device to install the premium app.

Q. Is it safe to download iMKA APK Mod (Premium Unlocked/VIP/PRO) on ApkSoul.net?

When the user downloads the Apk file from ApkSoul.net, we will check the relevant APK file on Google Play and let the user download it directly. The games and applications uploaded to our website are safe and harmless to users.

Q. Why do you need permission to install iMKA Mod Hack (Premium Unlocked/VIP/PRO) ?

The app needs access to the system on your device. When you install an application, you will be notified of all the permissions required to run the application.

Overview

iMKA (pl.malopolska.mka.imka) is a premium app on Android, download the latest version of iMKA Hack Mod (Premium Unlocked/VIP/PRO) 2022 for Android. This premium app can be played for free and does not require root.

iMKA MOD APK (Premium Unlocked/VIP/PRO) APK + OBB 2022 can be downloaded and installed on your android device with android version 4.1 or higher. Download this premium app using your favorite browser and click install to install the premium app. Downloading (pl.malopolska.mka.imka) APK + DATA of iMKA (Premium Unlocked/VIP/PRO) from ApkSoul.net is easier and faster.

Reviews from users

Faizan Khan: So nice helpful app

Dawid Ra?ny: Niestety wszystko na temat MKA to jeden wielki b??d. Musia?em zainstalowa? aplikacje bo nagle z nik?d moje konto zosta?o zawieszone, mimo ?e kompletnie nic nie zrobi?em! W trakcie kiedy moje konto by?o zawieszone to i tak mog?em kupi? bilet ? Nie b?d? komentowa? nawet tego jak bardzo nie intuicyjna jest ta aplikacja, chyba jeszcze gorzej ni? te automaty w poci?gach ? ludzie z zagranicy sp?dzaj? z 15 minut zanim ogarn? jak kuoic zwyk?y bilet. Niestety pieni?dze unijne wida?, bardzo z?a apka.

Jawa: horrible app

Marcin Sosna: Quite usefull app to be honest

Kamil Kalinowski: Nadal jest beznadziejna, ale zwi?kszam ocen?, bo po kilku podej?ciach uda?o si? zakupi? bilet. P?atno?? kart? z w??czonym 3ds ko?czy si? czarnym ekranem. Poprawcie to albo dopu??cie innych operatorów i przesta?cie si? wyg?upia?.

Ryszard Giba: It's good, it do what it should.

Krzysztof Pude?ek: Zdecydowa?em Wam da? jedynk? Od jakiego? czasu u?ywam telefon po eng Efekt jest taki, ?e musia?em apke aktywowa? po zmianie j?zyka na polski. W efekcie mam bezu?yteczny badziew bez funkcji zakupu biletu po powrocie do j?zyka eng w telefonie. Apka po wybraniu zakupu biletu zamyka si?. Za nied?ugo zaczn? u?ywa? biletów zintegrowanych. Jak to nie zacznie po eng dzia?a? to zaczniecie dostawa? pisma o odszkodowania. Na ten moment u?ywam aplikacji konkurencji. Widocznie oni umiej?

Adam Bartosik: Toporna instalacja/rejestracja, od razu czujesz si? jak w urz?dzie. Zdj?cie na pewno nie jest potrzebne do biletów zwyk?ych, ale nie zaszkodzi je wymaga?. Brak p?atno?ci blikiem. Brak mo?liwo?ci zakupu biletu na poci?g z rowerem. Oferowanie wszelkich rodzajów biletów jako pierwszych (dla seniora itd), brak zapami?tywania u?ywanych stacji. Lata ?wietlne do Koleo, które te? nie jest przecie? idealne. Wychodzi, ?e jedyny sposób na kupowanie biletów na Koleje Ma?opolskie to obs?uga poci?gu, bo wi?kszo?? automatów na stacjach równie? popsuta. Byle poci?g kiedy? pojecha?, czego chcie? wi?cej? Welcome to Ma?opolska, you can be surprised in many ways.

A Google user: Poprawne korzystanie z aplikacji jest niemo?liwe ze wzgl?du na ci?gle b??dy i niepowodzenia przy autoryzacji.

A Google user: Doesn't work

Download iMKA MOD APK for Android