ApkSoul.net Chevrons Right Apps Chevrons Right Medical Chevrons Right Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám online
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám online

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám online v1.0.5 APK + MOD (Premium Unlocked/VIP/PRO)

YouMed Vietnam · Medical

Updated on June 29, 2022

Download Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám online MOD APK 1.0.5 (Premium Unlocked/VIP/PRO) for Android - Free - Latest. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám online is published by YouMed Vietnam (Google Play: youmed.vn.bv.bvntp).
NameBệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám online
Genre
Version1.0.5
DevelopersYouMed Vietnam
IDyoumed.vn.bv.bvntp
Size26.26 MB
Requirement5.0 and up
Download
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám onlineBệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám onlineBệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám onlineBệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám onlineBệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám onlineBệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám onlineBệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám onlineBệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám onlineBệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám onlineBệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám onlineBệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám onlineBệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám onlineBệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám onlineBệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám onlineBệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám onlineBệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám onlineBệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám onlineBệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám online

Features MOD APK of Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám online

Download Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám online MOD APK with Premium Unlocked/VIP/PRO.

MENU MOD

  • Unlocked Premium.
  • Unlocked VIP.
  • Unlocked Pro.
  • Free.
  • MOD Paid.

Install Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám online MOD APK

To download Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám online (Premium Unlocked/VIP/PRO) APK and other applications at ApkSoul.net you should see the instructions below.
  1. You can download it by clicking the download button below the article. Then wait a few seconds for the system to automatically download the Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám online MOD APK / DATA file
  2. To install software anywhere else, you have to enable installation from third-party sources.
  3. Enable the "Unknown Sources" setting: Go to Menu > Settings > Security > and check for unknown sources so that your phone can install applications from sources other than the Google Play Store.
  4. Once you have completed the above step, you can go to the "Download" folder in the file manager and click on the downloaded MOD APK file.

After the installation is complete, you can open the application and experience as usual.

Note: Before installing the APK MOD, you need to uninstall the original version or another MOD version.

About Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám online

Ứng dụng chính thức của Nguyễn Tri Phương, giúp người dân dễ dàng đăng ký khám bệnh trực tuyẠn theo giờ, giảm thời gian chờ đợi tại bệnh viện. Giờ đây, với ứng dụng của bệnh viện Nguyễn Tri Phương, người dân có thể: Đăng ký khám online theo giờ, lưu trữ lịch sử khám của chính mình hoặc người thân, xem lại chi tiẠt hành trình khám chữa bệnh của mình, thanh toán Online thuận tiện, nhận thông báo đi khám hoặc tái khám từ bệnh viện, cập nhật bài viẠt sức khoẻ từ đội ngũ chuyên gia/Bác sĩ chính quy… Tất cả thủ tục đều được thực hiện online, giúp người dân giảm bớt thời gian chờ đợi tại Bệnh viện.
CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT
• Đăng ký khám bệnh theo giờ ngay trên điện thoại
• Thanh toán tiền trực tuyẠn với nhiều hình thức: thẻ ATM, VNPay, ví điện tử
• Nhận thông báo nhắc đi khám hoặc tái khám, thông qua ứng dụng và email
• Hướng dẫn đi khám ngay trên điện thoại
• Theo dõi lịch sử khám bệnh của chính mình và người thân
• Cập nhật thông tin sức khoẻ chính thống từ đội ngũ chuyên gia và Bác sĩ

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q. How to download Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám online on ApkSoul.net?

To download Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám online Apk Mod, please click on the download button at the top of the article or at the end of this article. You will then find the Apk file on ApkSoul.net's “Download” page. Follow the necessary instructions and you will download Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám online MOD APK (Premium Unlocked/VIP/PRO) for free.

The installation steps after downloading most premium app are the same. Open menu, settings, security and search for unknown sources so your phone can install apps from sources other than Google Play Store, ApkSoul.net. Go to the “Downloads” folder on your device and click on the downloaded file. Then install and launch it on your phone. Wait a moment for the device to install the premium app.

Q. Is it safe to download Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám online APK Mod (Premium Unlocked/VIP/PRO) on ApkSoul.net?

When the user downloads the Apk file from ApkSoul.net, we will check the relevant APK file on Google Play and let the user download it directly. The games and applications uploaded to our website are safe and harmless to users.

Q. Why do you need permission to install Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám online Mod Hack (Premium Unlocked/VIP/PRO) ?

The app needs access to the system on your device. When you install an application, you will be notified of all the permissions required to run the application.

Overview

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám online (youmed.vn.bv.bvntp) is a premium app on Android, download the latest version of Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám online Hack Mod (Premium Unlocked/VIP/PRO) 2022 for Android. This premium app can be played for free and does not require root.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám online MOD APK (Premium Unlocked/VIP/PRO) APK + OBB 2022 can be downloaded and installed on your android device with android version 4.1 or higher. Download this premium app using your favorite browser and click install to install the premium app. Downloading (youmed.vn.bv.bvntp) APK + DATA of Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám online (Premium Unlocked/VIP/PRO) from ApkSoul.net is easier and faster.

Download Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đặt khám online MOD APK for Android